Prof.Dr.
Lütfi ŞEYBAN
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 62 16