Loading

Prof.Dr.

Lütfi ŞEYBAN

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

İletişim

seyban@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 62 16

Sosyal Hesaplar

1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Lütfi Şeyban - Osmanlı, Yahudileri kabul ederek İslam geleneğini devam ettirmiştir - Anadolu Ajansı - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 Lütfi Şeyban - Endülüs Kültürü ve Convivencia - Sosyal Bilimlerle Çağı Yorumlamak-2, SASGEM - Vol.2 - pp.369-383 - ISSN : 978-605-5222-67-3 - DOI : - - - - - 2018 -
3 LÜTFİ ŞEYBAN; - Endülüs’ün anlamı, İbn Rüşd ve Rönesans: Söyleşi - Ayraç Kitap Dergisi - Vol.68 - pp.16-23 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
4 Lütfi Şeyban - Endülüs, hilafet ve toplumsal yapı - Derin Tarih - Vol.4 - pp.4 - ISSN : 2148-919X - DOI : - - - - - 2015 -
5 Lütfi Şeyban - Fetihten Reconquista'ya Endülüs'ün Serencamı - Derin Tarih - Vol.4 - pp.8-13 - ISSN : 2148-919X - DOI : - - - - - 2015 -
6 Lütfi Şeyban - Yeryüzünün En Muhteşem Şehri 40 Yılda Yapılmıştı - Derin Tarih Dergisi - Vol.4 - pp.100-103 - ISSN : 2148-919X - DOI : - - - - - 2015 -
7 Lütfi Şeyban - Endülüs'te Farklı Seslerin Muhteşem Orkestrası - Derin Tarih Dergisi - Vol.4 - pp.166-171 - ISSN : 2148-919X - DOI : - - - - - 2015 -
8 Lütfi Şeyban - Tâhirîler (Endülüs) - TDV İslam Ansiklopedisi - Vol.39 - pp.404 - ISSN : 975-95480-0-3 - DOI : - - - - - 2010 -
9 Lütfi Şeyban - Şâtıbe - TDV İslam Ansiklopedisi - Vol.38 - pp.371 - ISSN : 975-95480-0-3 - DOI : - - - - - 2010 -
10 Lütfi Şeyban - Menûrka (Menorca) Adası Reîsi Ebu Osman Saîd b. Hakem Zamanında Endülüs - İSTEM: İslam Sanat Tarih Edebiyat ve Mûsıkî Dergisi - Vol.14 - pp.101 - ISSN : 1304-0618 - DOI : - sayı 14 - - - - 2009 -
11 Lütfi Şeyban - Mu’temid-Alellah, İbn Abbâd - TDV İslam Ansiklopedisi - Vol.31 - pp.388 - ISSN : 975-95480-0-3 - DOI : - - - - - 2006 -
12 Lütfi Şeyban - Hıristiyan İşgalinde Endülüs Şehirleri - EskiYeni - Vol.1 - pp.22 - ISSN : 1306-6218 - DOI : - bahar - - - - 2006 -
13 Lütfi Şeyban - İbnü’l-Faradî’nin Kaydettiği Endülüslü Âlimlerden İdari ve Ticari Hayatta Yer Alanlar - SAÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi - Vol.13 - pp.219 - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 -
14 Lütfi Şeyban - Hıristiyan Dünyasında Endülüs’e Karşı Haçlı Düşüncesinin Doğuşu, Saldırıların Başlaması ve Neticeleri - Tarih ve Düşünce - Vol.63 - pp.28 - ISSN : 1303-4065 - DOI : - Şubat - - - - 2006 -
15 Lütfi Şeyban - Reconquista, Convivencia ve Influencia: Endülüs’te Müslüman – Hıristiyan İlişkileri”, (“Endülüs’ten Geriye Ne Kaldı?”) - Tarih ve Düşünce - Vol.39 - pp.12 - ISSN : 1303-4065 - DOI : - Mayıs - - - - 2003 -
16 Lütfi Şeyban - İnternette Endülüs Tarihi - Türklük Araştırmaları Dergisi (Prof.Dr. Coşkun Alptekin Armağanı) - Vol.12 - pp.335 - ISSN : - DOI : - Eylül - - - - 2002 -
17 Lütfi Şeyban - Endülüs'te Yer Adları: Arapça ve İspanyolcalarıyla Endülüs Toponimi ve Hidronimisi - Türk Kültürü Dergisi - Vol.473 - pp.562 - ISSN : 1300-3372 - DOI : - Eylül - - - - 2002 -
18 Lütfi Şeyban - İslam ve Anadolu Tarihi Açısından Önemli Bizans Tarihçileri - Türk Kültürü Dergisi - Vol.452.38 - pp.711 - ISSN : 1300-3372 - DOI : - Aralık - - - - 2000 -
19 LÜTFİ ŞEYBAN; - KUDÜS’ÜN HAÇLILAR TARAFINDAN ALINMASI VE İLK KRALLARI GODEFROI İLE HALEFİ I. BAUDOUIN (17 Temmuz 1099 – 18 Temmuz 1100) - Doç.Dr. Mahmut Pehlivan Armağanı, Sakarya Üniversitesi - Vol. - pp.328-340 - ISSN : - DOI : - - - - - 2000 -
20 Lütfi Şeyban - Harizm Bölgesi ve Âlimleri - Türk Kültürü Dergisi - Vol.433.37 - pp.275 - ISSN : 1300-3372 - DOI : - Mayıs - - - - 1999 -
21 LÜTFİ ŞEYBAN; - Endülüs Emevileri Hâciblerinden el-Mansûr Muhammed İbn Ebî Âmir - İslamî Araştırmalar - Vol.11 - pp.250 - ISSN : 1300-0373 - DOI : - - - - - 1998 -
22 Lütfi Şeyban - Zenâte - TDV İslam Ansiklopedisi - Vol.44 - pp. - ISSN : 975-95480-0-3 - DOI : - - - - - 0 -
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Lütfi ŞEYBAN, Gizem ÇALIŞKAN - SOFYA’DA TÜRK- İSLAM KÜLTÜR VARLIKLARI - TIDSAD: The Journal of Turk & Islam World Social Studies - Vol.4/13 - pp.430-453 - ISSN : 2149-083X - DOI : - - - - - 2017 -
2 Lütfi Şeyban - Papel social y politico de los ulemas en Al-Andalus - Journal of Human Sciences - Vol.13/2 - pp.3492-3500 - ISSN : 2458-9489 - DOI : 10.14687/jhs.v13i2.3874 - - - - - 2016 -
3 Lütfi Şeyban - THE FEATURED CHARACTERISTICS OF THE EDUCATIONAL AND ACADEMIC LIFE OF SCHOLARS IN RESOURCES OF AL-ANDALUS - The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) / International Journal of Social Science - Vol.52/Winter II 2016 - pp.11-28 - ISSN : 2147-2971/2148-4163 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3683 - - - - - 2016 -
4 LÜTFİ ŞEYBAN; - KÜLTÜREL GELİŞİM YOLUNDA EVRENSEL MEDENİYET BİLİNCİNİN TEMELLERİ - The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) / International Journal of Social Science - Vol.37(Autumn-I) - pp. 39-51 - ISSN : 2147-2971_2148-4163 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2952 - - - - - 2015 -
5 LÜTFİ ŞEYBAN; - İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİ’NDEN KALAN İZLER VE ESERLER-VIII: KUZEYDOĞU İSPANYA - The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) / International Journal of Social Science - Vol.Winter II/31 - pp.1-8 - ISSN : 2147-2971 & 2148-4163 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2342 - - - - - 2015 -
6 LÜTFİ ŞEYBAN; - İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-IX: KUZEY İSPANYA - The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) / International Journal of Social Science - Vol.32 - pp.25-32 - ISSN : e-ISSN:2147-2971 & p-ISSN2148-4163 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2343 - - - - - 2015 -
7 LÜTFİ ŞEYBAN; - ENDÜLÜS KÜLTÜR HAVZASINDAN İBERYA-AVRUPA KÜLTÜRLERİNE GEÇEN KELİME VE KAVRAMLAR-II - DOĞU ARAŞTIRMALARI: Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi / A Journal of Oriental Studies - Vol.13-14, 2014/1-2014/2 - pp.51-110 - ISSN : 1307-6256 - DOI : - - - - - 2014 -
8 LÜTFİ ŞEYBAN; - ENDÜLÜS KÜLTÜR HAVZASINDAN İBERYA-AVRUPA KÜLTÜRLERİNE GEÇEN KELİME VE KAVRAMLAR-I - DOĞU ARAŞTIRMALARI: Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi / A Journal of Oriental Studies - Vol.12, 2013/2 - pp.45-94 - ISSN : 1307-6256 - DOI : - - - - - 2014 -
9 LÜTFİ ŞEYBAN; - İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-VI: HUELVA, NIEBLA, ALGECIRAS, GIBRALTAR, RONDA VE TARIFA - The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) / International Journal of Social Science - Vol.29 - pp.29-36 - ISSN : 2147-2971 & 2148-4163 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2340 - - - - - 2014 -
10 LÜTFİ ŞEYBAN; - İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-VII: MADRİD, TOLEDO VE GUADALAJARA - The Journal of Academic Social Science Studies (International Journal of Social Science) - Vol.30 - pp.57-68 - ISSN : 2147-2971 / p-ISSN:2148-4163 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2341 - - - - - 2014 -
11 LÜTFİ ŞEYBAN; - İspanya’da Endülüs-İslam Medeniyetinden Kalan İzler ve Eserler-III: Sevilla - The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)/International Journal of Social Science - Vol.S.24 - pp.129-138 - ISSN : e-ISSN: 2147-2971, p-ISSN: 2148-4163 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2337 - - - - - 2014 -
12 LÜTFİ ŞEYBAN; - İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-IV: GRANADA - The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)/International Journal of Social Science - Vol.26/Summer II - pp.67-83 - ISSN : 2147-2971 & 2148-4163 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2338 - - - - - 2014 -
13 LÜTFİ ŞEYBAN; - İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-V: JAEN, ALMERIA, MALAGA VE CADIZ - The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) / International Journal of Social Science - Vol.27 - pp.17 - 25 - ISSN : 2147-2971 & 2148-4163 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2339 - - - - - 2014 -
14 Lütfi ŞEYBAN, Ayşenur ALTUN, Neziha BEZCİ, Metehan COŞKUN, Hilal DEĞİRMENCİ, Şule KOÇ, Handan KOÇYİĞİT, Gamze ÖZTÜRKLÜTFİ ŞEYBAN; - İZMİT MAŞÛKİYE MERKEZ CÂMİİ HAZÎRESİ’NDE BULUNAN OSMANLI MEZAR TAŞLARI - ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) - Vol.5 - pp.309-368 - ISSN : 2148-2489 - DOI : http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.230 - - - - - 2014 -
15 Lütfi Şeyban - İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-I: ENDÜLÜS-İSLÂM SANATI VE MEDENİYETİNİN TEMEL NİTELİKLERİ - The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)/International Journal of Social Science - Vol.6.7 - pp.1005 - ISSN : 2147-2971 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1938 - Eylül - - - - 2013 -
16 Lütfi Şeyban - İSPANYA’DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİNDEN KALAN İZLER VE ESERLER-II: CORDOBA - The Journal of Academic Social Science Studies/International Journal of Social Science - Vol.6.8 - pp.665 - ISSN : 2147-2971 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1933 - Ekim - - - - 2013 -
17 Lütfi Şeyban - Mankalya Esma Sultan Camii Haziresi Mezartaşı Kitabeleri - BELLETEN (Türk Tarih Kurumu) - Vol.74 - pp.389 - ISSN : 0041-4255 - DOI : - Ağustos - - - - 2010 -
18 LÜTFİ ŞEYBAN; - Yalova’nın Altınova İlçesindeki Osmanlı Mezartaşları ve Kitâbeleri - Akademik İncelemeler Dergisi (Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) - Vol.5 - pp.172-226 - ISSN : 1306-7885 - DOI : - Sayı 2 - - - - 2010 -
19 Lütfi Şeyban - A Typical Portrait of The 'Reconquista' Age: Al-Vizier Abu Bakr Ibn Ammar (422/1031-477/1085) - Ozean Journal of Social Sciences - Vol.2 - pp.29 - ISSN : 1943-2585 (0nline) - DOI : - Nisan - - - - 2009 -
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 LÜTFİ ŞEYBAN; - Medeniyet Beşiği Endülüs: Endülüs Müslümanlarının Avrupa ile İlişkileri, Katkıları ve Günümüze Etkisi - Yeni Şafak Gazetesi, Düşünce Günlüğü, 16 Ağustos 2015 - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
2 LÜTFİ ŞEYBAN; - Tarihe ve insanlığa malolmuş bir medeniyet: Endülüs - Bereket - Vol.39 - pp.52-53 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
3 LÜTFİ ŞEYBAN; - Endülüs gözyaşı değil göz nuru istiyor - STARSANAT - Vol.10/06/2015 - pp.1-3 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
4 Lütfi Şeyban - Endülüs: Zarif Bir Narçiçeği - Gönül Dergisi - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
5 Lütfi Şeyban - Sakarya’da Osmanlı Mezar Taşları - Sakarya, 81 İlde Kültür ve Şehir - Vol. - pp.77-82 - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
6 Lütfi Şeyban - Sevmenin Farkına Varmış Bir Medeniyet - Muradiye Dergisi - Vol.6 - pp.136 - ISSN : 1308-2337 - DOI : - yaz-güz - - - - 2010 -
7 Lütfi Şeyban - Zirvenin İhtişamı ve Düşüşün Çığlığı: Endülüs’ten Bir Güzellik Şiiri Bir de Feryatnâme - kültür - Vol.8 - pp.8 - ISSN : 1306-1046 - DOI : - Eylül-Kasım - - - - 2007 -
8 Lütfi Şeyban - Endülüs’ten İspanya’ya Dönüşüm Sürecinde Hıristiyanların Müslümanlara Yönelik Tutumları - kültür - Vol.8 - pp.56 - ISSN : 1306-1046 - DOI : - Eylül-Kasım - - - - 2007 -
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Lütfi ŞEYBAN, Metehan COŞKUN, Hilal DEĞİRMENCİ, Şule KOÇ - Bir Yerel Tarih Kaynağı Olarak Serdivan Aşağıdereköy Osmanlı Mezar Taşları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 Lütfi Şeyban - LAS CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE ESTUDIOSOS SOBRE SU PAPEL EN LA VIDA POLÍTICA Y SOCIAL DE LOS RECURSOS DEL AL-ANDALUS - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3 Lütfi Şeyban - Miladi X. Yüzyılda İlim Merkezleri Olarak Öne Çıkan İslam Şehirlerinin Kültürel Nitelikleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
4 Lütfi Şeyban - Endülüs Çarşı-Pazar Düzeni ve Selçuklu - Osmanlı Geleneğiyle Mukâyesesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 19-20 Eylül 2012 - 2012 -
5 Lütfi Şeyban - Osmanlı ve Akdeniz Coğrafyasında Kuloğulları ve Endülüslüler (Müdeccenler ve Sefaradlar) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 25-26 Eylül 2008 - 2008 -
6 Lütfi Şeyban - Kateryna Zlobina - Some Russian Aspect of View on Çanakkale War - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 17-19 March 2006 - 2006 -
2.1-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 Lütfi Şeyban - Osmanlı Kitâbelerinin Sakarya Tarihine Katkıları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
3.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN DERS KİTABI :
1 Lütfi Şeyban - İslam Medeniyeti Tarihi/Endülüs İslam Medeniyeti - BİLAY - Vol. - pp.265-292 - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 LÜTFİ ŞEYBAN - İslâm Tarihi ve Medeniyeti/ENDÜLÜS - Siyer Yayınları - Vol.4 - pp.181-232 - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
3.8-ALANINDA YAYIMLANMIŞ KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ :
1 C. A. Gonzalez Palencia - İslam Medeniyetinin Batı'da Yükselen Yıldızı - Derin Tarih Dergisi - Vol.4 - pp.88-94 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
2 David WainesLÜTFİ ŞEYBAN; - Endülüs Yemek Kültürü" (The Culinary Culture of Al-Andalus, Fünûnü’t-tabh fî’l-Endelüs) - Yemek ve Kültür Dergisi - Vol.25 - pp.14 (70-84) - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 -
3 James Dickie (Yakub ZekiLÜTFİ ŞEYBAN; - Endülüs Nasrî Mimarisinde Alan ve Hacim, çev. Lütfi Şeyban- Mimar Yavuz Sarı - Mimar ve Mühendis Dergisi - Vol.50 - pp.3 - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 -
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Lütfi ŞeybanLÜTFİ ŞEYBAN; - Endülüs - Albaraka Türk - Vol. - pp.280 - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2 LÜTFİ ŞEYBAN; - Mudejares & Sefarades: Endülüslü Müslüman ve Yahudilerin Osmanlı'ya Göçleri - İz Yayıncılık - Vol. - pp.496 - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 - SAU-K-70
3 ŞEYBAN, L - Kültürsüz Olmaz Yetiştir Kendini - Değişim Yayınları - Vol. - pp.292 - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 - SAU-K-72
4 LÜTFİ ŞEYBAN; - Osmanlı Dönemi Taraklı Mezar Taşları ve Kitâbeleri - Değişim Yayınları - Vol. - pp.153 - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 - SAU-K-73
5 ŞEYBAN, L - İslam Dünyasında Kadının Dönüşümü: Abbasî Örneği - Ferşat Yayınları - Vol. - pp.161 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU-K-71
6 LÜTFİ ŞEYBAN; - RECONQUISTA: Endülüs'te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri - İz Yayıncılık - Vol. - pp.504 - ISSN : - DOI : - - - - - 2003 - SAU-K-69
4.6-DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN HARİÇ) TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELER (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 - Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi - - Vol.25.000 - pp. - ISSN : - DOI : 1 - - - - 24958871/103.01.04 - 2016 -
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Balkan Ülkeleri Osmanlı Mirasını Yerinde Öğrenme Projesi - - - Vol.40.000 TL - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - - - - - 2015 -
2 Uygulamalı Sanat Tarihi Yerinde Öğrenme Öğrenci Projesi: Kocaeli Kartepe İlçesi Maşukiye Osmanlı Mezartaşları Envanteri ve Kitâbelerinin ÇözümlemesiLÜTFİ ŞEYBAN; - - - Vol.6.000 - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - - - - - 2014 -
3 LÜTFİ ŞEYBAN; - Endülüs Medeniyeti ve Endülüslüler: Endülüs’ten Kalanlar, Kültür Varlıkları ve Sosyal Alan Araştırması - - Vol.8000 - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - - - - - 2011 -
4 LÜTFİ ŞEYBAN; - Yalova İli Altınova İlçesi Osmanlı Mezartaşları Envanteri ve Kitâbelerinin Çözümlemesi - - Vol.2500 - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - - - - - 2010 -
5 LÜTFİ ŞEYBAN; - Romanya’nın Mankalya şehri, Esmâhan Sultan Câmii Hazîresi Düzenlemesi-Mezartaşlarının Kataloglama ve Çözümlemesi, Fiba Holding’e bağlı Anchor Grup tarafından yapılan cami restorasyonu çalışması kapsamında - - Vol.4500 - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - - - - - 2008 -
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Lütfi ޞEYBAN - Endüslüslülerin Osmanlı Ülkesine Göçleri Ve Osmanlı - İspanya İlişkileri (1492-1620) - - Vol.2450 - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - 4 - - - - 2005 - SAU-BAP -2005-02
7.10-ULUSAL ÖLÇEKTE SEMPOZYUM, FESTİVAL, ÇALIŞTAY (WORKSHOP), BİENAL, TRİENAL GİBİ SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİNE KATILMAK :
1 Lütfi Şeyban, Abdüsselam Ferşatoğlu - "Endülüs’ün Renkli Dünyasında Seyahat" adlı fotoğraf sergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
7.2-ULUSAL BOYUTTA PERFORMANSA DAYALI YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİŞİSEL SES VE/VEYA GÖRÜNTÜ KAYDI BULUNMAK :
1 Lütfi Şeyban - Aysun Şeyban - Orhan Altuğ - www.akademiksanat.com > Güzel Sanatlar & İçmimari Salon Tasarımları, 2009 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2009-2012 - 2012 -
2 Lütfi Şeyban - Aysun Şeyban - Orhan Altuğ - www.akademiksanat.com > Güzel Sanatlar & İçmimari Salon Tasarımları, 2009 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2009-2012 - 2011 -
3 Lütfi Şeyban - Aysun Şeyban - Orhan Altuğ - www.akademiksanat.com > Güzel Sanatlar & İçmimari Salon Tasarımları, 2009 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2009-2012 - 2010 -
4 Lütfi Şeyban - Aysun Şeyban - Orhan Altuğ - www.akademiksanat.com > Güzel Sanatlar & İçmimari Salon Tasarımları, 2009 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2009-2012 - 2009 -
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 - İnsan ve Toplum Dergisi (The Journal of Human Society) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 - JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
9.3-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 - Derin Tarih - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 - Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD), S.2 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
2 - The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Lorient-Fransa - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
3 - Akademik İncelemeler, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
4 - Akademik İncelemeler, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 -
5 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi - - Vol.3 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 -
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 - Osmanlı Endülüs'te Hilalin İki Ucu, Timaş Yayınları, İstanbul - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
10.4-ULUSLARARASI KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Lütfi Şeyban - "Mankalya Esmâ(Han) Sultan Câmii Hazîresi Mezartaşı Kitâbeleri" makaleme yayın teşvik ödülü - TÜBİTAK-ULAKBİM - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 -
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - Ehl-i Sünnet - Şia Ayrışmasını Belirleyen Siyasi ve Kültürel Unsurlar - Gülistan Ünal - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAÜ - SBE - Ortaçağ - 2018 -
2 - Kerbela Vak'asından Sonra Hz. Ali Taraftarlarının Emeviler ile İlişkileri (Ömer b. Abdülaziz Dönemi Sonuna Kadar) - Enes Ensar Erbay - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAÜ - SBE - Ortaçağ - 2018 -
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - EYYUBILER VE MEMLUKLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - EPİGRAFİ VE ARŞİV ÇALIŞMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - İSLAM TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - ENDÜLÜS TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - ENDÜLÜS MEDENİYETİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
9 - ENDÜLÜS MEDENİYETİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
10 - İSLAM TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
11 - TÜRK KÜLTÜR TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
12 - ORTAÇAĞDA KUZEY AFRİKA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
13 - OSMANLI TÜRKÇESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
14 - ORTAÇAĞDA KUZEY AFRİKA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
15 - OSMANLI TÜRKÇESİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
16 - OSMANLI TÜRKÇESİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
17 - OSMANLICA SOSYOLOJİ METİNLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
18 - UYGARLIK TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
19 - GK SEÇ II: TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
20 - OSMANLI DİLİ VE KÜLTÜRÜ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
21 - OSMANLI DİLİ VE KÜLTÜRÜ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - ARŞİV METİNLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - ENDÜLÜS SOSYAL HAYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - ENDÜLÜS KÜLTÜREL HAYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - OSMANLICA METİN ÇALIŞMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - EPİGRAFİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - OSMANLI KURUMLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - OSMANLI PALEOGRAFYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
9 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
10 - UZMANLIK ALAN DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
11 - UZMANLIK ALAN DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
14.8-ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE VE KONFERANSLARDA DAVETLİ KONUŞMACI OLMAK :
1 - Endülüs Tarihi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 27/11/2018 - 2018 -
2 - Endülüs - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2018 - 2018 -
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - Endülüs konferansı - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 15 mart, 19.00 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 29 mart, 19.00 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
4 - SDE Akademi Sakarya, "Endülüs Tecrübesi", 02 Nisan, 16.00 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
5 - Kültürel Gelişim konulu konferans - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
6 - Endülüs Kültürü ve Convivencia konulu konferans, SASGEM, 02 Mart 2016, Hukuk Fak. Konf. Salonu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
7 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 22 mart, 19.00 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
8 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 18 Ekim, 19.00 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
9 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 25 Ekim, 19.00 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
10 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 1 Kasım, 19.00 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
11 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 8 kasım, 19.00 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
12 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 17 Ekim, 19.00 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
13 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 24 Ekim, 19.00 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
14 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 31 Ekim, 19.00 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
15 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 7 kasım, 19.00 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
16 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 17 Ekim, 20.30 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
17 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 24 Ekim, 20.30 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
18 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 31 Ekim, 20.30 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
19 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 7 Kasım, 20.30 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
20 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 18 Ekim, 20.30 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
21 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 25 Ekim, 20.30 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
22 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 1 Kasım, 20.30 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
23 - İslam Tarihi Atölye Çalışması, Endülüs, 8 Kasım, 20.30 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
24 - Sakarya Somut Olmayan Kültürel Miras il Tespit Kurulu üyeliği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
25 LÜTFİ ŞEYBAN; - Gazeteye röportaj: AYŞE BETÜL KAYAHAN, A clash of ignorance, Daily Sabah Feature, January 24, 2015 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
26 LÜTFİ ŞEYBAN; - TÜBİTAK - BİDEB, Dış Danışmanlık - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
27 LÜTFİ ŞEYBAN; - Bilim Danışma Kurulu üyeliği, SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi, ISSN 1306-7885, 9/2 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
28 - Derin Tarih Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
29 - Bilim Danışma Kurulu üyeliği, SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi, ISSN 1306-7885, 10/2 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
30 LÜTFİ ŞEYBAN; - Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği, İnsani Değerlerin Yeniden İnşaası Sempozyumu, 19-21 Haziran 2014, Erzurum - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
31 LÜTFİ ŞEYBAN; - Bilim Kurulu Üyeliği, III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Haziran 2014 Sakarya - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
32 LÜTFİ ŞEYBAN; - TÜBİTAK - BİDEB, Dış Danışmanlık - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
33 LÜTFİ ŞEYBAN; - İslâmiyet ve Endülüs konulu konferans, Sakarya Yusuf Selim Kültür Merkezi, 13/12/2014 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
34 LÜTFİ ŞEYBAN; - Bilim Danışma Kurulu üyeliği, SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi, ISSN 1306-7885, 9/2 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
35 Lütfi ŞeybanLÜTFİ ŞEYBAN; - Emeviler ve Endülüs konulu konferans, Sakarya Yusuf Selim Kültür Merkezi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
36 LÜTFİ ŞEYBAN; - Epigrafi Dersi Uygulaması, Erenler Osmanlı Mezartaşları, 21 Mayıs 2014 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
37 LÜTFİ ŞEYBAN; - Epigrafi Dersi Uygulaması, Kocaeli-Maşukiye Osmanlı Mezartaşları, 23 Mayıs 2014 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
38 LÜTFİ ŞEYBAN; - Epigrafi Dersi Uygulaması, Erenler Osmanlı Mezartaşları, 20 Mayıs 2014 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
39 Lütfi Şeyban - www.endulus.net, Endülüs tarihi, kültürü ve sanatı üzerine kısa tanıtım websitesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
40 Lütfi Şeyban - "TÜBİTAK - BİDEB, Dış Danışmanlık" - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
41 Lütfi Şeyban - "TÜBİTAK - BİDEB, Dış Danışmanlık" - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
42 Lütfi Şeyban - "TÜBİTAK - BİDEB, Dış Danışmanlık" - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
43 Lütfi Şeyban, Nusret Çam, vd. - "TÜBİTAK - BİDEB, Panelist" - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
44 Lütfi Şeyban, Nusret Çam, vd. - "TÜBİTAK - BİDEB, Panelist" - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
45 Lütfi Şeyban, Nusret Çam, vd. - "TÜBİTAK - BİDEB, Panelist" - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
46 Lütfi Şeyban, Nusret Çam, vd. - "TÜBİTAK - BİDEB, Panelist" - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
47 Lütfi Şeyban, Nusret Çam, vd. - "TÜBİTAK - BİDEB, Panelist" - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
48 Lütfi Şeyban - TÜBİTAK - BİDEB, Dış Danışmanlık - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
49 Lütfi Şeyban - Endülüs'e Yardım Amacıyla Kemal Reis'in İspanya Üzerine Sevk Edilmesi, Röportaj, Beş Asırlık Harita Programı, Mehmet Şahin, TRT Radyo-1, Çarşamba 19.30-20.00, 09 Ocak 2013 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
50 Lütfi Şeyban - Üçüncü Yabancı Lisan İspanyolca'yı Öğrenme/Geliştirme Çalışması, Malaga Üniversitesi, 01 Ekim 2012 - 31 Ocak 2013 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
51 Lütfi Şeyban - Doktora Tez savunma sınavında jüri üyeliği, öğrenci: Mahmut Akkor - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
52 Lütfi Şeyban - Uluslararası Bilimsel Kuruluş Üyeliği, American Academy of Research Historians of Medieval Spain (AARHMS), ABD - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
53 Lütfi Şeyban - "Elveda Endülüs: Moriskolar" Belgeseli'ne röportaj katkısı, Akif Emre, Kuzey Haber Ajansı, 2011; 24 TV, 09 Aralık 2012 Pazar - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
54 Lütfi Şeyban - "Elveda Endülüs: Moriskolar" Belgeseli'ne röportaj katkısı, Akif Emre, Kuzey Haber Ajansı, 2011; Mehtap TV, 13 Kasım 2012 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
55 Lütfi Şeyban - Üçüncü Yabancı Lisan İspanyolca'yı Öğrenme/Geliştirme Çalışması, Malaga Üniversitesi, 01 Ekim 2012 - 31 Ocak 2013 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
56 Lütfi Şeyban - Endülüs'ün Temel Nitelikleri, Konferans, Güngören Belediyesi, Güngören Kültür Merkezi, İstanbul - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
57 Lütfi Şeyban - Endülüs'ün Hatırlattıkları ve Geleceğimiz, Seminer, BURA (Boğaziçi Üniversiteliler Derneği), İstanbul. Mart 2012 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
58 Lütfi Şeyban - www.endulus.net, Endülüs tarihi, kültürü ve sanatı üzerine kısa tanıtım websitesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
59 Lütfi Şeyban - www.endulus.net, Endülüs tarihi, kültürü ve sanatı üzerine kısa tanıtım websitesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 -
60 Lütfi Şeyban - Arapça'dan Çeviri: David Waines, "Endülüs Yemek Kültürü" (Orijinali: "The Culinary Culture of Al-Andalus", Arapça çevirisi: "Fünûnü’t-tabh fî’l-Endelüs"), Yemek ve Kültür, Yaz 2011 (İstanbul), S. 25, s. 70-84 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 -
61 Lütfi Şeyban - Sakarya'da Osmanlı Mezar Taşları", Seminer, Sakarya Valiliği, İl Özel İdaresi, Şubat 2010 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 -
62 Lütfi Şeyban - Endülüs'ten Sürgün Edilen Moriskolar Belgeseli, Akif Emre, Röportaj, Tarih Dergisi 14. Bölüm, TRT HABER TV Kanalı, 7 Ağustos 2010 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 -
63 Lütfi Şeyban - www.endulus.net, Endülüs tarihi, kültürü ve sanatı üzerine kısa tanıtım websitesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 -
64 Lütfi Şeyban - www.endulus.net, Endülüs tarihi, kültürü ve sanatı üzerine kısa tanıtım websitesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 -
65 Lütfi Şeyban - Yavuz Sarı - İngilizce'den Çeviri: James Dickie (Yakub Zeki), "Endülüs Nasrî Mimarisinde Alan ve Hacim", Mimar ve Mühendis Dergisi, S. 50, Eylül-Ekim 2009 (İstanbul), s. 70-72 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 -
66 Lütfi Şeyban - Endülüs Tarihi ve Günümüz Dünyası Açısından Önemi, Özel Seminer, Trabzon KTÜ Öğretim Üyeleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 -
67 Lütfi Şeyban - www.endulus.net, Endülüs tarihi, kültürü ve sanatı üzerine kısa tanıtım websitesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 -
68 - Türk Kültür Varlıkları Saha Araştırması: Romanya ve Moldova, UKİD desteğiyle - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 -
69 Lütfi Şeyban - www.endulus.net, Endülüs tarihi, kültürü ve sanatı üzerine kısa tanıtım websitesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 -
70 Lütfi Şeyban - Gora Halk Sanatları, Tülin Çoruhlu, UKİD, İstanbul 2007: Osmanlıca Kitâbelerin Çözümlemesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 -
71 Lütfi Şeyban - Tülin Çoruhlu - Yerel Kültür Araştırmaları, SAÜ-Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Y.Lisans, 2007-08 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 -
72 Lütfi Şeyban - Tülin Çoruhlu - Yerel Kültür Araştırmaları, SAÜ-Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Y.Lisans, 2006-07 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 -
73 Lütfi Şeyban - Dördüncü Yabancı Lisan Rusça'yı Öğrenme Çalışmaları, 06 Ekim 2005-31 Temmuz 2006 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 -
74 Lütfi Şeyban - Türk Dili ve Kültürü Dersleri Vermek, Foreign Languages (Filology) Institute/Kherson State University Ukraina - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 -
75 Lütfi Şeyban - www.endulus.net, Endülüs tarihi, kültürü ve sanatı üzerine kısa tanıtım websitesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 -
76 Lütfi Şeyban - www.endulus.net, Endülüs tarihi, kültürü ve sanatı üzerine kısa tanıtım websitesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 -
77 Lütfi Şeyban - Türk Dili ve Kültürü Dersleri Vermek, Foreign Languages (Filology) Institute/Kherson State University Ukraina - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 -
78 Lütfi Şeyban - Dördüncü Yabancı Lisan Rusça'yı Öğrenme Çalışması, 06 Ekim 2005 - 31 Temmuz 2006 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 -
79 Lütfi Şeyban - Endülüs Tarihi ve Günümüz Dünyası Açısından Önemi", Seminer, İlim Yayma Cemiyeti Sakarya Şubesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 -
80 Lütfi Şeyban - www.endulus.net, Endülüs tarihi, kültürü ve sanatı üzerine kısa tanıtım websitesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 -
81 Lütfi Şeyban - Adramytteion/Ören Kazısı Ortaçağ Danışmanlığı, Sakarya Üniversitesi-Burhaniye Belediyesi, Temmuz 2004 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 -
82 Lütfi Şeyban - www.endulus.net, Endülüs tarihi, kültürü ve sanatı üzerine kısa tanıtım websitesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2003 -
83 Lütfi Şeyban - www.endulus.net, Endülüs tarihi, kültürü ve sanatı üzerine kısa tanıtım websitesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2002 -
84 Lütfi Şeyban - Üçüncü Yabancı Lisan İspanyolca'yı Öğrenme/Geliştirme Çalışması, Temmuz 1999 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 1999 -
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - Uluslararası Sakarya Sempozyumu: Tarih, Kültür, Toplum - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 - LAS CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE ESTUDIOSOS SOBRE SU PAPEL EN LA VIDA POLÍTICA Y SOCIAL DE LOS RECURSOS DEL AL-ANDALUS - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3 - International Conference on Social Sciences and Education Research, 29-31 Ekim 2015 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
4 - International Conference on Social Sciences and Education Research, 29-31 Ekim 2015 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
5 - II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
6 - Uluslararası Endülüs Sempozyumu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 -
7 - Akdeniz Ticareti ve Liman Kentlerinin 1000 Yılı: Geçmiş ve Gelecek Sempozyumu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 -
8 - International Çanakkale Congress - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 -